Fotografia

D’atzar trio

Sessió de fotos i video per al grup de Jazz Mediterrani.